Innovation management & Growth strategies

Er wordt in Nederland al veel geïnnoveerd, maar vaak zijn organisaties hier niet goed op ingericht en duurt het ontwikkelproces te lang, of is er geen budget beschikbaar waardoor het succes in de marge blijft hangen. In sommige gevallen wordt er naar de klant geluisterd, maar dan ontbreekt de kennis en kunde, of men anticipeert niet op de signalen in de markt.

Kortom, tijd om te handelen en wat is nu een beter platform dat het netwerk van Nyenrode alumni. Aan innovaties schort het niet, maar aan het managen van innovaties, en dan vanuit een integrale benadering, ligt nog groot onbenut potentieel.

Innovatiemanagement bevat vele facetten. Het doel van de kring innovatiemanagement is om kennis te vergaren, maar ook te delen. Vier keer per jaar zal er een specifiek thema op de agenda staan. De bijeenkomsten worden gehouden op Nyenrode Business Universiteit, maar ook op locatie.

Kernteam

Martijn Moerkerk  (voorzitter)
Yuri van de Veerdonk
Dick Hulzebos
Bart van Lysebeth
Roy Schinning