Innovatie Management

Er wordt in Nederland al veel geïnnoveerd, maar vaak zijn organisaties hier niet goed op ingericht en duurt het ontwikkelproces te lang, of is er geen budget beschikbaar waardoor het succes in de marge blijft hangen. In sommige gevallen wordt er naar de klant geluisterd, maar dan ontbreekt de kennis en kunde, of men anticipeert niet op de signalen in de markt.

Kortom, tijd om te handelen en wat is nu een beter platform dat het netwerk van Nyenrode alumni. Aan innovaties schort het niet, maar aan het managen van innovaties, en dan vanuit een integrale benadering, ligt nog groot onbenut potentieel.

Het doel van de NA VCV kring Innovatiemanagement is om kennis te maken, te vergaren en te delen over het managen van innovatie in de brede zin van het woord, een netwerk van betrokkenen opbouwen, studenten de gelegenheid geven zich in het onderwerp te verdiepen en waar mogelijk te publiceren. Met bijeenkomsten, een LinkedIn groep en andere manifestaties wil de kring actief worden.

Voorzitter = Chris Goes
Vice-voorzitter = Marisa Vink
Secretaris = Hedzer Kooistra
Penningmeester = Erik de Boer
Commissaris Social Media = Erwin Slob
Ambassadeur / Commissaris Netwerk & Evenementen = Dick Hulzebos & Paul Stuijt
Liason Faculteit Nyenrode = Prof. Henry Robben

Voor meer informatie over de activiteiten van de kring: innovatiemanagement@nyenrodealumni.nl