België

Kring België werd opgericht in september 1963 (dus thans 55 jaar geleden! ) en is daarmee de oudste nog bestaande NA VCV Kring ‘Waar Ook Ter Wereld’.

Het elfde lustrum werd op 23 november 2018 in Antwerpen feestelijk gevierd. Bij die gelegenheid werd mede-oprichter en onvemoeibaar promotor Dorus Bolland door de VCV tot Lid Van Verdienste benoemd en dit onder grote bijval van de aanwezigen.

De Kring beschikt over een potentieel van bijna vierhonderd alumni in België, uit alle richtingen en jaargangen en met alle diploma's. Ze wil graag voor allen, maar vooral voor de jongere lichtingen, een ontmoetingsplaats zijn. Met een verjongd bestuur legt de Kring zich toe op het aanbieden van een netwerkforum tussen alumni die in België wonen en/of werken, of die er een band mee hebben. Bij geregelde ontmoetingen, met voordrachten, in afwisselend de regio's Brussel en Antwerpen, is er de gelegenheid om elkaar bij een drankje en hapje beter te leren kennen.

Het bestuur voor 2019 bestaat uit:

Peter de Beukelaar, voorzitter, 730005 (peterdebeukelaar@gmail.com)

Paul Voesenek, secretaris, 140089 (p.voesenek@gmail.com)

Leo Baartmans, penningmeester, 740003 (leo-baartmans@telenet.be)

Ashley du Monceau, commissaris, 050073 (ashleydumonceau@hotmail.com)