België

Kring België werd opgericht in september 1963 (dus thans 55 jaar geleden! ) en is daarmee de oudste nog bestaande NA VCV Kring ‘Waar Ook Ter Wereld’.

Behalve een incidentele ‘borrel’ van tijd tot tijd in ‘t Antwerpse of in ’t Brusselse (de twee metropolen in België, waar de meeste Nyenrodianen wonen)  zijn er een aantal vaste activiteiten ieder jaar:
- jaarvergadering, meestal in september of oktober
- jaarlijks Ardennen Weekend, rond februari/maart (er werden er al 47 in de loop der jaren met succes georganiseerd!)
- zomeractiviteit op cultureel of culinair gebied, meestal in juni

De activiteiten van de Kring België zijn in de loop der jaren aangepast aan veranderende tijden en leeftijdsopbouw van kringleden. Vroeger waren er zelfs jaarlijkse sinterklaasfeesten voor de kinderen en vond er van tijd tot tijd een tennistournooi plaats. Een ‘challenge’ van de kring blijft om meer recentelijk afgestudeerde Nyenrodianen aan de activiteiten te laten deelnemen.

Contactpersonen:

Peter de Beukelaar (19730005), voorzitter
e-mail: peterdebeukelaar@gmail.com

Dorus Boland (19590014), penningmeester
e-mail: dorus@dorusboland.com

Bart Smit (19600093), commissaris Ardennen-weekend
e-mail: bsmit@skynet.be

Freddy van Praag (19570077), beheer ledenbestand
e-mail: f_van_praag@hotmail.com