Coaching & Persoonlijke Groei

Missie Kring Coaching & Persoonlijke groei

Vrijwel iedereen heeft de (latente) behoefte aan begeleiding op het gebied van persoonlijke groei. Met deze Kring Coaching & Persoonlijke groei willen we 'coaching' laagdrempelig maken. Coaching zou voor (succesvolle) mensen vanzelfsprekend moeten zijn. Passend hierbij vinden wij de quote van Jim Rohn: “Je succesniveau zal zelden hoger zijn dan het niveau van je persoonlijke ontwikkeling, want succes is iets wat je aantrekt door de persoon die je wordt.”

Visie Kring Coaching & Persoonlijke groei

  • Bevorderen van persoonlijke groei bij elk individu zodat degene in haar kracht staat, door een ieder bewust te maken en ‘stil’ te laten staan.
  • Bijeenbrengen van coaches en coachees. Personen die zich bezighouden met coaching en persoonlijke groei. Kortom, iedereen die zich aangesproken voelt in de sectoren die direct en indirect hiermee te maken heeft.
  • De kring streeft ernaar middels het organiseren van bijeenkomsten, voor en door mensen van Nyenrode, mensen met elkaar in contact te brengen op verschillende niveaus (t/m bestaansniveau). Dit door het delen van inspirerende verhalen, voorbeelden en reflectiemomenten.
  • Nyenrodianen in een veilige omgeving laten disputeren, praten, leren, inspireren over hun persoonlijke groei. Wellicht gekoppeld aan coaching op Nyenrode.
  • Opzetten van een community waarin leden onderling gaan delen, inspireren, uitwisselen, evenementen opzetten en wellicht business kunnen doen.

Kernvraagstukken die langskomen kunnen zijn:

  • Hoe kunnen we leiders stimuleren en in contact brengen met persoonlijke ontwikkeling?
  • Hoe kunnen we coaches en coachees aan elkaar koppelen (coach carrousel/ tournament)?
  • Hoe kunnen we werkend Nederland stimuleren om meer ‘aandacht’ te hebben voor elkaar?
  • Welke nieuwste ontwikkelingen/ trends zijn er in de coaching branche?

Kernwoorden

Coaching, Persoonlijke groei, Koppelen van coaches en coachees, Intervisie, Reflectie, Professionele ontwikkeling, Mensen hun bewustzijn vergroten, Rust, Aandacht

Doelgroepen

Alumni van Nyenrode, medewerkers Nyenrode, VCV leden die zich bezighouden met coaching en persoonlijke groei. In de breedste zin van het woord.

Bestuursleden