Antony Burgmans inleider bij de Commissarissen Kring

16/04/2018

Op 30 april is onze reguliere Voorjaarsbijeenkomst van de Commissarissen Kring.

Onze (reguliere) bijeenkomsten staan alleen open voor personen die daadwerkelijk zitting hebben, of hebben gehad, in een Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT). Vanwege het beperkte aantal plaatsen (22) dienen wij daar strikt op toe te zien.

Deze keer zal Antony Burgmans (19670025), net als in 2000, een inleiding verzorgen en terugblikken op zijn ervaringen als bestuurder en commissaris in de tussenliggende periode. Uiteraard zal de casus AkzoNobel daarbij centraal staan.

Er is welgeteld nog 1 plek vrij voor een geinteresseerde commissaris. Interesse in toekomstige bijeenkomsten? Na aanmelding bij de Commissarissen Kring ontvangt u onze emails.

Van Verre!
Hans Spaan (20085605) & Joost Kramer (20030055)

info@nyenrodealumni.nl