Jeroen van der Veer komt naar Nyenrode

25/01/2019

Op 13 mei spreekt de heer Jeroen van der Veer (Shell, Unilever, ING, Boskalis, Philips en RvT TU Delft) bij de VCV Commissarissen Kring aan de hand van zijn ervaringen als bestuurder en commissaris.

Wilt u aanwezig zijn? Bent u actief (betalend) VCV-lid en bent commissaris (lid van een RvC) of toezichthouder (lid van een RvT)? Dan bent u van harte welkom bij de Voorjaarsbijeenkomst van de Commissarissen Kring. Indien u zich aanmeldt bij de Kring ontvangt u in april per e-mail meer informatie.

Onze (reguliere) bijeenkomsten staan alleen open voor personen die daadwerkelijk zitting hebben, of hebben gehad, in een Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT). Vanwege het beperkte aantal plaatsen (22) dienen wij daar strikt op toe te zien.

Voldoet u niet aan dit criterium, maar wel interesse in deze Kring? In de zomer organiseren wij een BBQ die openstaat voor alle VCV-leden met interesse in deze Kring.

Van Verre!
Hans Spaan (20085605) & Joost Kramer (20030055)

vcvoffice@nyenrodealumni.nl