Data

Welkom bij de Kring Data!

In de huidige economie zien we dat steeds meer bedrijven data gedreven willen worden. Maar wat dat precies inhoudt, en wat de implicaties zijn, is voor velen niet duidelijk. Wij zien een kans voor de VCV om de band tussen business en IT te versterken. Vanuit de business spelen er vragen als: “Hoe gaan we om met uitkomsten van een voorspelmodel?”, of “Wat betekent het voor mijn organisatie als ik data-gedreven wil gaan werken?”, en aan de IT-zijde “Hoe kunnen we robuuste modellen creëren als mensen daadwerkelijk op voorspellingen gaan acteren?”. Antwoorden kunnen gevonden worden als business en IT nauwer gaan samenwerken, maar in vele bedrijven zit er nog geen “data” persoon in de board, al komt daar de laatste jaren wel verandering in, en de hoeveelheid beschikbare data neemt exponentieel toe. Met de oprichting van deze kring willen we inhoud geven aan dergelijke vraagstukken. Er is bewust een keuze gemaakt voor “data”, en niet voor de hype term “big data”, omdat zeer veel bedrijven nog veel uitdagingen hebben met hun gestructureerde, meestal onder “small data” vallende data.

Missie en Visie Kring: het versterken van de band tussen business en IT op het gebied van data, door het faciliteren van contactmomenten waarop Nyenrodianen met verschillende professies elkaar kunnen leren kennen, kennis kunnen delen, elkaar kunnen inspireren.

Het kringbestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Marian Dragt (20080803)

Algemene bestuursleden:
Jaap de Roos (20070803)
Katherine Bustos Rodas (20140015)

We zijn actief op zoek naar sprekers, bedrijven die een event willen organiseren of hosten, en bedrijven met relevante vraagstukken die daarvoor data voor een hackathon beschikbaar willen stellen. Heb je vragen over de kring of heb je suggesties, stuur dan gerust een e-mail naar het bestuur, mdragt@md2c.nl (tijdelijk emailadres).

Met ondernemende groet,

Bestuur Kring Data