Familiebedrijven

Welkom bij de Kring Familiebedrijven

Missie: Wij zijn een inspirerend netwerk voor Nyenrodianen die geboren zijn in een bedrijfsfamilie. Daarnaast staat deze kring open voor Nyenrode Alumni die vanuit hun professie en interesse betrokken zijn bij bedrijfsfamilies. We bevorderen de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring in een vertrouwelijke omgeving. We worden gezien als een levend en aantrekkelijk platform voor moedige gesprekken over relevante onderwerpen voor mensen in het familiebedrijf

 

Visie: Gelet op de huidige tendensen verwachten wij over een aantal jaren een incubator te zijn met een lobbyfunctie die de ontwikkeling stimuleert van bedrijfsfamilies om van generatie op generatie succesvol te kunnen zijn met hun onderneming.

 

Doelgroepen:

Bedrijfsfamilies - alle generaties -

commissarissen van familiebedrijven

extern management- en directieleden in familiebedrijven

bankiers, accountants en adviseurs voor familiebedrijven

 

Bestuursleden:
Roberto Flören, r.floren@nyenrode.nl, 19840021

Bas Huurman, bhuurman@choc-ickx.be , 19760038      

Gérard Lentz, lentz.gerard@yvvan.com, 19830053

 

In het Van Verre Magazine, editie 275 is een interview gepubliceerd met Gérard Lentz, bestuurslid van deze kring. Via deze link is dit interview terug te lezen.