Flevoland

Beste "Nyenrode Flevoland Alumni",

De NA VCV  "Kring Flevoland" is op dit moment weer druk bezig een nieuw programma op te stellen voor bijeenkomsten in Flevoland. Het doel is om periodiek in een informele setting bij een van de bedrijven van de  kringleden in Flevoland een bijeenkomst te organiseren rondom een (actueel) thema met een of meerdere gastsprekers.

Alle tips, verwijzingen blijven welkom.

Rudi van Olderen (20077301), Ijsbrand Kaper (20090511), Natalie Oonk (20140155)
KringFlevoland@nyenrodealumni.nl