Hospitality / Hostmanship

Where Hostmanship Thrives

Het doel van deze Kring is het bijeenbrengen van gastvrijheidsstrijders. Personen die zich bezighouden met Hospitality, Hostmanship, mensgerichte gastvrijheid, mensgerichte klantvriendelijkheid, mensgerichte dienstverlening, mensgerichte patiëntenzorg. Kortom iedereen die zich aangesproken voelt in de sectoren die direct en indirect te maken met mens- en service gerichtheid. Personen die een studie hebben gevolgd aan of medewerkers zijn van Nyenrode Business Universiteit.

Inspireren, persoonlijk, ‘ Wauw’  ervaring, ontdekken, delen, ontwikkelen, vernieuwen, verfrissen en gastvrij zijn hierbij de kernwoorden.

Met als uiteindelijk doel de wereld mensgericht gastvrijer te maken.

Wil je ook een onderdeel zijn van deze kring, meld je aan door op de knop te drukken hier rechts of onderaan.

Link ook met ons via de LinkedIn groep “Nyenrode Kring Hospitality”.

Breng ook een bezoekje aan onze website voor meer info en inspiratie : Nyenrode Alumni VCV Kring Hospitality