Masterclass Design Thinking, Design Thinking wordt Design Doing

22/08/2019

Op 4 juni jl. heeft de Kring Innovation & Growth Strategies een Masterclass Design Thinking georganiseerd. Alumni en innovatie ondernemer Roy Schinning-Woltring heeft onze deelnemers verrijkt met zowel nieuwe inzichten als deze direct laten ervaren. 

Tijdens de Mastersclass hebben de deelnemers ervaren: 

  • Wat het belang is van het scherp krijgen van een probleemstelling of ambitie van een organisatie. 
  • Hoe deze te vertalen naar toegevoegde waarden voor klanten, medewerkers of andere belangrijke stakeholders (Design Challenge). 
  • Ontdekken aan de hand van de perspectieven van deze personas welke andere oplossingsmogelijkheden er zijn om invulling te geven aan hun behoeften. 

Aan de hand van een real life case van een digitale transformatie bij Den Hartogh Logistics hebben de deelnemers de principes van Design Thinking toegepast. De belangrijkste vragen waarop de probleemeigenaar Curd Groeneveld antwoord heeft gekregen, zijn:  

  • Wat wil een organisatie bereiken met het inzetten van een digitale transitie? Welke probleem willen zij oplossen of welke ambitie hebben zij? 
  • Welke stakeholders worden er bediend met de digitale transitie? Zijn dat de klanten, medewerkers of wellicht de eigenaren? 
  • Welke behoeften geeft de digitale transitie invulling aan? Wordt de klant er sneller door bediend en waardeert deze dat ook? Kunnen medewerkers beter hun werk doen? Draagt het bij aan de groei ambities van de organisatie? 
  • Welke andere oplossingen zijn er voorhanden die wellicht de klant, medewerker of eigenaar kan helpen?  

Aan de hand van de zogenaamde Double Diamond heeft hij de deelnemers kennis laten maken met de basis principes van Design Thinking. En geen Design Thinking zonder Design Doing! In een tijdsbestek van vier uur hebben de deelnemers Curd direct kunnen helpen met zijn project bij Den Hartogh Logistics. En dat in de beperkte tijd van 4 uur! Deze learnings heeft hij meegenomen en direct toegepast binnen zijn project. Over 3 maanden gaan wij als Kring bestuur een kijkje nemen naar de resultaten van deze Masterclass. 

Kon jij er dit keer helaas niet bij zijn, maar wil je meer willen weten over deze innovatieve aanpak? Download de slide dan hier. 

Wil jij ook eens ervaren wat innovatieve methodieken als Design Thinking voor jou kunnen betekenen? Schroom niet om contact met ons te zoeken! Dat kan via de mail op nyenrode@innovationplatform.eu

Graag ontmoeten we jullie weer op het volgende event op 10 oktober samen met de voormalig CEO van Ordina. Hij gaat tijdens deze sessie ons deelgenoot maken van zijn aanpak en impact in een tijd van crisis.