AI en Robotics

30/10/2019

Artificial Intelligence en Robotics, een verantwoorde toekomst?

30 oktober 2019

De ontwikkelingen en toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) en robotica volgen elkaar razendsnel op. Van autonoom rijdende auto's tot robotisering in de gezondheidszorg, zelforganiserende productielijnen, inchecken via een avatar, quantum computing, het is allemaal gaande.

Waarom is de inzet van AI en robotica waardevol voor individuen, organisaties en maatschappij? Wat zijn de fundamentele bouwblokken van AI systemen, hoe werkt het eigenlijk? Hoe intelligent is AI vandaag de dag, en wat kunnen we verwachten? Hoe gaan we er voor zorgen dat mens en machine samenwerken en complexe, en verantwoorde beslissingen kunnen nemen ? En hoe zorgen we ervoor dat de AI en robots nu en in de toekomst voldoen aan ethische kernwaarden?

Naast de succesverhalen van verbeterde productiviteit en nieuwe business modellen die AI mogelijk maakt, zijn er ook genoeg zorgen over AI, en daarom voldoende redenen om breder naar de inzet van AI te kijken en hoe we deze het best ethisch ontwerpen. Er zijn voorbeelden te over: racistische chatbots, discriminerende recruitment algoritmes - dit zijn voorbeelden van AI systemen die niet waardevrij zijn. AI systemen leren van de data waar ze mee getraind worden. De kwaliteit van deze data heeft zijn weerslag op alle processen waar AI wordt ingezet: of het gaat nu om het goedkeuren van een lening of belastingformulier gaat, of een advies of een jurk bij je past, of om iemand al dan niet als werknemer aan te nemen.

Het ontdekken en wegnemen van vooroordelen in data en systemen kan bijdragen aan meer vertrouwen in AI systemen. Ook het meer transparant en inzichtelijk maken van hoe het AI systeem tot een beslissing komt, kan bijdragen aan het vertrouwen van mensen in het systeem. Daarnaast kan AI ook ingezet worden om onze eigen vooroordelen te detecteren.

In deze sessie nemen we jullie aan de hand van voorbeelden mee in de mogelijkheden, kansen en ook de risico’s die de ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie en robotica met zich meebrengen. Een noodzakelijke basis voor een verantwoorde toekomst in een samenleving van mensen en machines waarin wij als interimmers onze opdracht kunnen uitvoeren met voldoende kennis van deze nieuwe en zich snel ontwikkelende materie.

Gerard Smit is a Digital Transformation Leader who embraces challenges encompassing business, people and technology. "Rebel with a cause". IBM´s Chief Technology Officer for Belgium, The Netherlands and Luxembourg. Gerard is part of the Dutch ICT Innovation Platform Advisory Council, Board of Directors ABIS, Council Member of the VNO-NCW

Sophie Kuijt is AI Ethics lead voor IBM Benelux en Benelux community lead voor Data, Artificial Intelligence & Ethics en heeft een master in Social Sciences of Informatics van de UvA and een MBA van de University of Warwick. Sophie is a technical advisor, driving better adoption of tech and data.

Datum: Woensdag 30 oktober 2019

Tijd:  19.00 – 21.30 (catering vanaf 18.30)

Locatie: Universiteit Nyenrode

Aanmelden: Voor deze avond kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar bard@bdolmans.nl . Aanmelden kan tot uiterlijk 25 oktober 2019. 

 

Financiële bijdrage:

• Is gratis voor betalende leden (€ 240/jaar) van de Vereniging Kring Interim Management.

• Voor VCV-leden wordt € 40,- gerekend

• Voor niet-VCV-leden en introducés wordt € 55,-  gerekend.

Na aanmelding ontvang je een factuur. Wij verzoeken je om die uiterlijk 28 oktober te voldoen. Afmelden kan tot 28 oktober, daarna is het volledige bedrag verschuldigd.

Met vriendelijke groet en graag tot dinsdag 30 oktober!

Het kringbestuur VCV Interim Management:

Mala Lalbiharie, John Marapengopie en Bard Dolmans

Start evenement: 
30 okt 2019 - 18:30
Locatie: 
Nyenrode
Netherlands
Kosten
Lid: 
0.00 EUR
Niet-lid: 
0.00 EUR
Student: 
0.00 EUR