Kennemerland

Dit is de startpagina van de NA VCV kring Kennemerland. Op deze site is algemene informatie te vinden over de kring, de activiteiten, het bestuur en de regio in het algemeen.

Visie kring Kennemerland

De kring Kennemerland is in 2007 in het leven geroepen met als doel het bij elkaar brengen van Nyenrodianen in de regio Kennemerland door maandelijks netwerkborrels te organiseren en daarnaast een aantal inhoudelijke bijeenkomsten op te zetten.

 

Contact

kennemerland@nyenrodealumni.nl