Ladies Circle

Deze kring is opgezet in 2005 door Simone Daniëls, door en voor alle vrouwen die op Nyenrode hebben gezeten.

De Ladies Circle stelt zich ten doel:

  • Inspireren en motiveren: het opdoen van nieuwe ideeën en die kunnen toepassen in carrière en persoonlijke ontwikkeling;
  • Informeren: over actuele thema's in het bedrijfsleven en de publieke sector die raakvlakken hebben met de vrouwelijke carrière;
  • Netwerken: platform voor persoonlijke contacten, netwerken, samenwerkingsverbanden en vrienden;
  • Delen van kennis en ervaringen: samenbrengen van leden en hun kennis waardoor synergie ontstaat die resulteert in nieuwe mogelijkheden en kansen voor onze leden.

Contact: ladiescircle@nyenrodealumni.nl

Bestuur: 

  • Rianne Mennink
  • Natalie Aubel

In het Van Verre Magazine, editie 274 is een interview gepubliceerd met Rianne Mennink, bestuurslid van deze kring. Via deze link is dit interview terug te lezen.