Markt & Overheid

De kring Markt & Overheid is voor alumni van Nyenrode die zich interesseren in vraagstukken op het snijvlak van publiek en privaat. Als kring organiseren wij events waarin we dilemma’s bespreken, publieke thema’s uitdiepen, maar zorgen we ook voor een goede mix met gezelligheid en persoonlijke ontwikkeling.

Wij richten ons als kring op marktsectoren waar de publieke belangen in het geding zijn. Maar ook waar de overheid op verschillende manieren invloed uitoefent, zoals openbaar vervoer, energie, afvalverwerking, voedselveiligheid, watermaatschappijen, zorg, woningcorporaties en onderwijs. Interessante vraagstukken is de marktwerking in semi-publieke sectoren, verzelfstandiging, privatisering, marktordening en governance.

Wij willen kennis delen op het terrein van Markt en Overheid, dilemma’s te bespreken en elkaar uitdagen om tot nieuwe inzichten te komen. In het netwerk met leden uit verschillende sectoren en van verschillende disciplines willen wij zorgen voor de verbinding. Dit kan in de dialoog, maar ook door bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek.

We zien je graag bij het volgende event!

Marike Bezema (20080902)
Jean Paul Schaaij (20100904)
Dre van den Elzen (20060904)
Hemma Honders (20080912)

U kunt ons bereiken via marktenoverheid@nyenrodealumni.nl
Wij zijn allemaal ook via deze NA VCV site bereikbaar. Mis je iets in ons programma? Heb je een leuk idee? Laat het ons weten!