Een avond met Nederland's energiecommissaris Ruud Koornstra

08/06/2017

De signalen wijzen erop dat het nieuwe regeerakkoord groener wordt dan ooit. Het bedrijfsleven, wetenschappers én de milieucommissies van de politieke partijen zelf vragen erom. Het is duidelijk: we moeten vaart maken met het tegengaan van de opwarming van de aarde. Het regeerakkoord moet ambitieus genoeg zijn om de doelen van het wereldwijd ondertekende klimaatverdrag in Parijs te halen. Wie zijn er nu aan zet om de doelen van dit verdrag werkelijkheid te maken? Bedrijven, de regering, allebei? Waar liggen de kansen en de risico’s? Wat moet je als ondernemer verwachten? Moet je wachten of kun je gewoon van start? Welke rol kan en moet de (lokale) overheid hierin nemen?

Op uitnodiging van de VCV Kringen Market & Overheid en Duurzaamheid neemt Nederland's eerste energiecommissaris - en topspreker - Ruud Koornstra ons op donderdag 8 juni mee in de noodzaak én in de oplossingen.

Ruud Koornstra is in januari benoemd tot energiecommissaris met als eerste opdracht een ambitieus transitieprogramma van fossiel naar schoon borgen in de regeringsafspraken van het nieuwe kabinet. Koornstra is ondernemer (o.a. betrokken bij de oprichting van productiemaatschappij ID&Dtv). Sinds 2001 houdt hij zich voornamelijk bezig met de oprichting van duurzame ondernemingen. Hij is sinds 2004 voorzitter van de Coöperatieve Vereniging Nijenroad. In 2005 was hij bovendien medeoprichter van het Curatorium van de Leerstoel Social Venturing aan Nyenrode.

Na de inloop (registratie en broodjes) wordt de avond ingeleid door Jean-Paul Schaaij (kring markt & overheid) en Andrea van de Graaf (kring duurzaamheid). Beide zijn directeur van een duurzaam investeringsfonds met sterke banden met (lokale) overheden. Daarna neemt Ruud Koornstra ons mee in de kansen van de energietransitie en zijn visie op wie er aan zet zijn om het klimaatverdrag werkelijkheid te maken. 

Daarna is het tijd voor dialoog en debat - tussen de sprekers onderling en met de deelnemers in de zaal. Aan de hand van prikkelende stellingen rondom dit thema leidt Marjolein Baghuis (kring duurzaamheid) de discussie. Uiteraard is er dan ook gelegenheid om vragen te stellen. 

Aansluitend nodigen we u graag uit voor een netwerkborrel, waar we de gesprekken uit de zaal kunnen voortzetten. Na de borrel gaat iedereen naar huis met meer inzicht in de acties die we zelf nu en straks kunnen en moeten nemen.

Programma:

18:30   Inloop met broodjes

19:00   Inleiding: Jean-Paul Schaaij (Groenfonds) en Andrea van de Graaf (Meermaker en Tegenstroom).

19:30   Keynote speaker: Ruud Koornstra

20:15   Debat, discussie en dialoog tussen de sprekers en deelnemers

21:00   Reflectie door de sprekers

21:15   Afsluiting met netwerkborrel

 

Deze thema-avond wordt georganiseerd voor en voor Nyenrode alumni. Studenten en introducées zijn van harte welkom. Alumni kunnen zich inschrijven en betalen via de VCV website (zie hieronder). VCV leden kunnen hun introducées inschrijven door een mail te sturen aan vcvcircle4sustainability@gmail.com. Ook studenten kunnen zich via dat email adres aanmelden. Studenten en introducées kunnen ter plekke betalen.

 

Ben je alsnog verhinderd op die datum? Kostenloos afmelden kan tot en met 4 juni. Iemand anders in jouw plaats laten gaan kan natuurlijk altijd. Laat het ons weten door een mail te sturen naar vcvcircle4sustainability@gmail.com

 

We zijn ernaar uit je te ontmoeten op deze gezamenlijke thema-avond!

VCV Kring Duurzaamheid, VCV Kring Markt & Overheid

Start evenement: 
8 jun 2017 - 18:30
Locatie: 
Nyenrode, Albert Heijn gebouw
Straatweg 25
Breukelen
Nederland
Kosten
Lid: 
20.00 EUR
Niet-lid: 
25.00 EUR
Student: 
15.00 EUR