Event: ‘Ordening in de spoorsector: gemodder in de polder?’ zal worden verzet!

06/06/2014

De lezing van Maarten Veraart zal worden verplaatst naar een later moment. Helaas gaat de bijeenkomst op 26 juni NIET door. Binnenkort op de VCV kalender een nieuwe datum!

 

Markt of overheid? Is meer of minder markt nodig om het spoor beter laten functioneren?

De kring Markt en Overheid van Alumnivereniging Nyenrode VCV organiseert op donderdagavond 26 juni (19.00-21.30 uur) op Nyenrode een lezing van Maarten Veraart. Maarten is expert op het gebied van spoor en ordeningsvraagstukken in nutssectoren en is verbonden aan het onderzoeks- en consultancybureau Andersson Elffers Felix. Hij publiceert regelmatig over dit onderwerp, o.a. in landelijke dagbladen, en is een veelgevraagd adviseur over dit onderwerp. Wij verwijzen jullie graag naar zijn online discussie platform www.platform9driekwart.nl

Het spoorvervoer staat continu in de aandacht van de media en de politiek. Jaarlijks worden aanpakken gepresenteerd om de dienstverlening te verbeteren, maar vertragingen door sneeuw, vallende blaadjes en niet werkende wissels blijven opspelen. Het debacle van de Fyra en de hogesnelheidslijn zuid draagt ook niet bij aan het vertrouwen in het spoor. De spoorsector lijkt niet bij machte wezenlijke verbeteringen door te voeren. In de politiek wordt gesproken over mogelijkheden om in te grijpen en de spoorsector anders te organiseren. Maarten Veraart zal in zijn lezing ingaan op deze mogelijkheden en zijn visie geven op onder meer de volgende vragen:

moet ProRail een zelfstandig bedrijf blijven of moet ProRail fuseren met NS of onderdeel worden van het ministerie van Infrastructuur, zoals Rijkswaterstaat?
moet de overheid meer invloed krijgen op de NS en zo ja, hoe? Of moet de overheid juist minder invloed op de NS krijgen, bijvoorbeeld door een (minderheids)privatisering van de NS?
hoe kan de samenwerking tussen NS  (vervoerder), ProRail (infrastructuurbeheerder) en ministerie (opdrachtgever) verbeteren?
moet er meer marktwerking in de spoorsector worden geïntroduceerd en zo ja, hoe? Is dan meer concurrentie op het spoor wenselijk (verschillende vervoerders) of meer concurrentie om het spoor (aanbesteding van concessies in concurrentie, leidend tot één vervoerder)?
wat leert een vergelijking van de spoorsector met andere sectoren, zoals de electriciteitssector en de watersector, ons?
de samenwerking in de OV-keten: Hoe verhoudt samenwerking zich met concurrentie

Je kunt je aanmelden via de website van de VCV: https://www.nyenrodealumni.nl/circle/markt-overheid/event/ordening-de-sp...

Programma:    

19.00: Ontvangst met koffie, thee en broodjes

19.30: Start programma

21.30: Afsluiting en borrel