Suisse Romande

Welkom op de homepage van de Nyenrode Alumni VCV Kring Genève. Deze nieuwe kringen probeert op regelmatige basis bijeenkomsten te organiseren in en rondom Genève. Meewerken aan deze bijeenkomsten of graag aanwezig zijn, stuurt dan gerust een mail naar info@nyenrodealumni.nl!

Voorzitter: Peter Jan Kroon, KringSuisseRomande@nyenrodealumni.nl