Sustainability

Welkom bij de Kring Sustainability!

Duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, sustainability, Corporate Social Responsibility – woorden die op veel manieren worden beleefd en nagestreefd – door mensen en door organisaties. De één denkt vooral aan milieu, de ander aan de sociale impact, en weer anderen betrekken ook governance erbij.

Doel van de VCV Kring Sustainability is om mensen te inspireren om de diverse facetten van duurzaamheid te integreren in de bedrijfsvoering. Om een opwaartse spiraal te creëren die zowel voor people, planet en profit zorgt.

De kring wil VCVers met verrassende en aansprekende ideeën op dit gebied in contact brengen met elkaar, en met VCVers die hier graag meer over willen weten. Dit gebeurt op de LinkedIn Group en middels themabijeenkomsten, die we samen met andere kringen en zelfstandig organiseren.

Heb je ideeën voor een bijeenkomst of sprekers? Neem dan contact op via vcvcircle4sustainability@gmail.com.

 

Met duurzame groet,

 

Marjolein Baghuis (1986, voorzitter)

Tim Mazajchik (2012)

Ronald van Ooijen (1988)

Ilan de Vre (2004)

 

 

Foto: © Pliene