Homecoming Jaargang 1959

07/10/2017

Beste Jaargenoten,

Het Heeren Comitté 1959 heeft de eer jullie uit te nodigen voor de homecoming op Nyenrode op 7 oktober 2017. Met dank aan de vorige organisatoren wordt het de 14e keer dat wij bijeenkomen, als we goed geteld hebben. Wij hebben gekozen voor een lunchbijeenkomst, mede ingegeven door het stijgen van onze leeftijd. Wij hopen hiermee te bereiken dat we op een grote groep deelnemers kunnen rekenen. Hoe groter het aantal des te leuker en gezelliger het wordt.

De bijdrage is € 50, inclusief aperitief, lunch en bijdrage aan het restauratiefonds (zie achterkant uitnodiging). De bijdrage mag geen bezwaar zijn om af te zeggen: email penningmeester Jaap (stavegon@planet.nl), er is enige reserve.

Bevestig jouw komst door overmaking op:
NL82 ABNA 0456 0132 53 t.n.v. Alumni 19591961.
BIC: ABNANL2A

Ook als je verhinderd bent, kun je een vrijwillige bijdrage storten t.b.v. ons restauratie fonds en dan graag een email aan Jaap.

Bijpraten en elkaar weerzien blijft een groot succes van homecomings.  Wij verwachten spoedig jullie inschrijving.

 

Van Verre
en vriendelijke groeten namens het Heerencomité 1959-1961

Dorus Boland (19590014), Voorzitter
Douwe de Jong (19590047), Secretaris
Jaap Stavenuiter (19590089), Penningmeester
Jan Marten Boon (19590017), Jaarvertegenwoordiger

 

Start evenement: 
7 okt 2017 - 12:00
Locatie: 
Nyenrode kasteel
Straatweg 25
3621BG Breukelen, Utrecht
Netherlands
Kosten
Lid: 
50.00 EUR
Niet-lid: 
50.00 EUR
Student: 
50.00 EUR