Homecoming jaargang 1967

24/05/2019

50 jaar geleden…

Zat je in je laatste jaar van de opleiding die toen bekend stond als de A-studie van het NOIB.

En natuurlijk wil je samen met je kamergenoten rond de tijd dat je 50 jaar geleden afscheid nam van Nyenrode terugkijken in een ontspannen sfeer naar de tijd van toen. Is er nog iets over van de revolutionaire spirit van destijds? Hoeveel mannen leven er nog, wat is er van hen geworden?

In de kerstmailing hebben we je gevraagd om in ieder geval 24 mei te blokkeren in je agenda. In dit vervolgbericht geven we je wat meer informatie over het programma en willen we je vooral oproepen om je aanwezigheid te bevestigen. In eerste instantie richten we ons op de eigen jaargang A-studenten. Indien u dit wenst willen we graag de mogelijkheden onderzoeken om ook de CT-studenten uit ons eerste – en tweede jaar er bij te betrekken, de International Business-studenten en wellicht de Amerikanen. Dat laatste alleen indien we daar niet al te veel inspanningen voor moeten verrichten om ze te achterhalen. Voor de goede orde: net als 50 jaar geleden: “Men only”.

Maar…

Het adressenbestand bevat veel lacunes. Dus we hebben jouw hulp nodig bij het verrichten van het nodige speurwerk. Daarom tref je bij deze mail een lijst aan van namen waarvan ons de gegevens ontbreken. Leven ze nog? Ken je één of meerdere van hen en heb je er nog regelmatig contact mee? Vragen die we graag beantwoord zien op zo kort mogelijke termijn.

Kort na het verzenden van deze mail gaat het telefoonpanel (Gaston Sporre, Jan Hofstra, Gerard Booij en ondergetekende) aan de slag in een ultieme poging om zoveel mogelijk jaargenoten op te sporen. Maar je kunt ons voor blijven door zelf te mailen naar dick.haasbroek@gmail.com , je deelname te bevestigen en ontbrekende gegevens aan te leveren. WE ZIJN JE DAARVOOR ZEER ERKENTELIJK.

En dan het programma.

Net als twee jaar geleden, toen we onze komst naar Nyenrode herdachten, willen we het graag informeel houden. Als we met zijn allen zitten te wachten op wetenschappelijke verhandelingen dan zouden we voldoende professoraal potentieel in ons midden moeten hebben om die lacune spontaan te vullen.

15.00u ontvangst in de Ridderzaal van het kasteel en opening door de jaarvertegenwoordiger

15.15u rondje park

16.00u update van Nyenrode over het de groei en bloei van jouw universiteit

16.30u presentatie Minke Booij over de actie Spieren voor Spieren door onze hockeyvedette/international, dochter van Gerard en trots van ons allemaal. Aansluitend een borrel in de zolderbar die soepel overgaat in de Barbecue bij het Plesman Paviljoen. En hoe laat het dan wordt????

Omdat je ook geen twintig meer bent wil je wellicht op Nyenrode of in de buurt overnachten. Er bestaat de mogelijkheid tot overnachten in het Plesmanpaviljoen (wie het eerst komt, het eerst maalt). Een kamer op Nyenrode reserveren kan via servicedesk@Nyenrode.nl . En anders kan er uitgeweken worden naar Van der Valk (www.hotelbreukelen.nl) en voor de rest verwijzen we u graag naar Internet.

De kosten voor dit unieke evenement bedragen € 60,00, waarbij inbegrepen:

1.      De kosten van de BBQ en drankjes

2.      Een barkaart voor 3 consumpties op de zolderbar

3.      De kosten voor schoonmaak, zaalhuur, etc.

4.      Cadeautjes voor de inleiders

Indien er aan het eind van de feestelijkheden nog geld resteert zal dit worden overgemaakt naar Spieren voor Spieren.

Je deelname wordt definitief als je bovenstaand bedrag hebt overgemaakt naar nr. NL54 INGB0657345350 t.n.v. de VCV in Breukelen, graag HC1967 vermelden.

Wacht met aanmelden en hotelreservering niet te lang want ook een ander jaar organiseert haar homecoming op 24 mei!!!

We zien uit naar je komst.

 

Gerard Booij, Jan Hofstra, Gaston Sporre en Dick Haasbroek

 

Schrijf je in bij:  dick.haasbroek@gmail.com

 

 

Start evenement: 
24 mei 2019 - 15:00
Locatie: 
Nederland
Kosten
Lid: 
0.00 EUR
Niet-lid: 
0.00 EUR
Student: 
0.00 EUR