2003 PGMBA

Hallo jaargenoot,

Leuk je op deze site aan te treffen!

Ik mag, als jullie jaargangvertegenwoordiger PGMBA3, je via deze site op de hoogte houden van activiteiten, ontwikkelingen of allerlei andere zaken die ons als groep mogelijk zouden kunnen interesseren. Natuurlijk kan ik dat niet zonder jullie hulp! Dus heb je nieuws dat je met onze groepsgenoten zou willen delen, laat het mij dan weten!

Onze laatste PGMBA3-bijeenkomst was in september 2007. Een deel van onze groep is toen bijeengekomen in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Ine van der Meer was onze gastvrouw en heeft ons rondgeleid in deze architectonische aanwinst voor Amsterdam.
Via deze site zal ik jullie ook op de hoogte houden van de VCV-vergaderingen die ik als jaarvertegenwoordiger 2x per jaar bijwoon. In oktober 2008 staat opnieuw een bijeenkomst hiervan gepland.

Hartelijke groet en hopelijk tot snel horens/ziens,
Karin Boode
M: 06-2819 3883 of E: karin@boode.net