1946: De start van het N.O.I.B.

18/08/2016

Speciaal voor het 70-jarig bestaan van de Nyenrode Business Universiteit hebben wij aan de eerste studenten gevraagd om herinneringen aan 1946 te delen. Onder aanvoering van jaarvertegenwoordiger Hans Kalff (19460045) hebben zij het onderstaande verhaal opgesteld. 

 

De start van het N.O.I.B.

Aan het einde van wereldoorlog II in 1944 was Plesman (KLM) ondergedoken in Twente. Tijdens gesprekken met mensen uit de textiel wereld uitte hij zijn zorgen hoe het na de oorlog met Nederland  verder moest om weer onze handelspositie  op te bouwen. Meteen na de oorlog werden de volgende bedrijven bereid gevonden om mee te denken. PTT, Philips, Unilever, textielbedrijven uit Twente en KLM. Het waren de “captains of industry”, die vonden, dat jonge mannen met kennis van zaken Nederland weer op de kaart moesten zetten.

Een korte (2 jaar) opleiding met sport, talen, gevoel voor commercie en internationale handel zijn hier voor nodig. Kortom een sfeer van Nederland weer opbouwen.  De wereld om ons heen was na de oorlog behoorlijk aan het veranderen: wederopbouw van wegen, bruggen fabrieken waren nodig. De oorlog in Nederlands Indië eiste zijn tol aan jonge mannen; Nederland spoorde niet met de agenda van Engeland en de Verenigde Staten, de verdeling van Duitsland  in Oost en West, de capitulatie van Japan. Israel in wording.

Herinneringen aan het EERSTE jaar Nyenrode

 

 

Tijdelijk onderkomen Paasheuvel bij Nunspeet

 

Zeg maar: het allereerste begin

Wat zou NOIB leren?

 • Nederlandse export op gang helpen
 • Nederland in het buitenland vertegenwoordigen

Invulling via Taal; Sport;  ABC cursus van bedrijfsleven. Als eerste stage bij industrie in Twente; andere stageplaatsen waren Philips en Staatsmijnen in Zuid Limburg.

 

 

Eindelijk op het kasteel

Er kwamen verschillende richtingen: handel, verkeer, journalistiek, diplomatie.

 

 

 

De groep verkeer kreeg aparte lessen net als andere groeperingen.

 

Centrale punt is de slaapbarak met de brievenbussen.

“A moment silence please” zo begon en eindigde de maaltijd in het Koetshuis. Het was in de tijd dat bonnen nodig waren om voedsel op tafel te zetten. Dus die brachten wij mee. De studenten waren te verdelen : een groep 16-19 jaar, net van de middelbare school; een oudere groep van 20 - 25 jaar, veelal uit toen nog Nederlands Indie met redelijk veel oorlogservaring. Dames waren er nog niet, dat zou pas later komen.

De eerste rector Habbema heeft veel gedaan om de start mogelijk te maken, al was niet iedereen het eens met de manier waarop hij dat deed. Het studenten bestuur heeft veel moeten praten om zaken, die studenten aan het hart lagen, te bespreken met de leiding. Achteraf werden marketing en vrouwen gemist. Dat is in de jaren daarna goed gekomen.

Officiële opening door Prins Bernhard

Dik van der Laag (19460053) mag de vlag hijsen. 

Zes op een kamer  : kamer zes`: de roeikamer: vroeg naar bed om te trainen

 

Reactie Heer Postma bij zijn aantreden:

Opzet Nyenrode :

 • Tot heil van discipelen
 • Tot heil van het land
 • Tot heil van het volk
 • Tot heil van een wijdere kring (?)
 • Net als vroeger bij Grieken en Romeinen

Wat wordt (hopelijk) bereikt :

 • Karaktervorming
 • Zelftucht
 • Plichtsgevoel
 • Burgerzin
 • Dank zij : lichamelijke opvoeding
 • Internaatsleven
 • Zelfwerkzaamheid
 • Studie
 • Verenigingsleven
 • Gezond lichaam
 • Internationale gezindheid.

Naar mijn bescheiden mening :

Ja dat is gehaald!!