Commissaris Kringen (vacature)

17/10/2018

Commissaris Kringen Nyenrode Alumni VCV (vrijwillig)

Algemeen

Het HB(-lid) is verantwoordelijk voor het maken van beleid, zodat het VCV Alumni Office dit kan uitvoeren. Het HB-lid blijft verantwoordelijk en kan indien gewenst gevraagd worden ondersteuning te bieden aan het VCV AO.

De Commissaris Kringen vervult de leukste en wellicht zelfs de meest uitdagende functie binnen het VCV hoofdbestuur. Hij/zij geeft de vereninging het sociale gezicht. Het is een intensieve, tijdrovende functie. Als spil binnen het VCV netwerk heeft de Commissaris Kringen te maken met alumni van het eerste uur en ook met die van de laatste lichtingen, waar ook ter wereld. Het is een heel afwisselende, energieke functie die alleen met veel enthousiasme vervuld kan worden!

Taken en verantwoordelijkheden

 • Contacten onderhouden met de kringbestuurders, nationaal én internationaal
 • Aansturing VCV secretariaat ter ondersteuning kringbestuurders bij de organisatie van kringbijeenkomsten
 • In samenspraak met de penningmeester de financiën van de kringen beheren
 • Verantwoordelijk voor een correcte besteding van het jaarlijkse kringenbudget
 • Behandelen (jaarlijkse) subsidie-aanvragen kringen
 • (Nieuwe) kringen (nieuw) leven inblazen
 • Presentatie van (nieuwe) kringen tijdens de RvA vergaderingen, inclusief vragen erkenning van de kringen
 • 1 x per jaar Interkringenoverleg op Nyenrode voor alle kringbestuurders
 • Bevordering interkringen activiteiten
 • Activiteiten aanbieden aan kringen bijv. sprekers
 • Communicatie over kringen in VCV magazine
 • Promotie kringen bij net-afgestudeerden
 • Informatieuitwisseling tussen kringen en HB
 • Coördineren bezoeken aan kringbijeenkomsten door HB-leden

Eisen Commissaris Kringen:

- heeft affiniteit en binding met de VCV en met de kringen in het bijzonder

- is ondernemend, initiatiefrijk en netwerker pur-sang

- dient zich zowel flexibel als doordacht op te stellen

- stelt zich luistervaardig en tactvol op

- staat open voor samenwerking

- is creatief en vaardig in geschrift en presentatie

Indicatie tijdsbesteding:

Wil men de functie goed kunnen vervullen, dan is men ministens één dagdeel per week kwijt, vaak ook in de avonduren. Daarnaast zijn er nog de maandelijkse HB vergaderingen op Nyenrode en een jaarlijkse heisessie (doorgaans een lang weekend).

Nadere informatie?

Voor vragen over de inhoud van de functie kun je je wenden tot Corina Blokland, vice voorzitter HB en oud commissaris Kringen. Email: bloklandc@gmail.com of bel naar 06-13379436