Van conflict naar win-win

05/04/2019

De Wapenzaal was op dinsdag 2 april het frappante decor voor een thema-avond over conflicthantering, georganiseerd in het kader van het Coaching Carrière Café. Inzet was om de kennis over conflicten te vergroten, om zo te leren om conflicten te herkennen en te beheersen.

Het initiatief voor deze avond kwam van Jacques Gotlieb (19760023), die samen met zijn collega Ellen van Gestel de avond presenteerde. Beide zijn conflictcoach en mediator. Het onderwerp luidde ‘Hoe kun je een conflict ombuigen naar een win-winsituatie voor alle betrokkenen?’.

Vooraf was aan de deelnemers gevraagd om een conflict uit de eigen situatie voor ogen te houden, om zo concreet mogelijk op zaken te kunnen ingaan. Aan de orde kwamen onder meer de definitie van een conflict, de dynamiek (van kwaad tot erger en weer terug) en de persoonlijke beleving.Ruim vijfendertig deelnemers hadden zich aangemeld voor de avond, alumni in alle leeftijden en jaargangen. Aan de hand van vragen loodsten Jacques en Ellen de deelnemers in het eerste deel van het programma langs verschillende modellen van conflicthantering, daarbij gebruikmakend van de persoonlijke ervaringen van de aanwezigen. Het tweede deel van het programma was concreet gericht op het creëren van een win-winsituatie vanuit een conflict. Mede door de interactie werd het een levendige en vooral ook leerzame avond.