Raad van Afgevaardigden

De jaarvertegenwoordigers hebben een tweeledige rol: enerzijds controleren zij het Hoofdbestuur in het door hun gevoerde beleid, anderzijds zijn zij tevens verantwoordelijk voor een goede terugkoppeling van informatie en besluitvorming naar de VCV-leden. Ook de Kringen zijn vertegenwoordigd in de Raad van Afgevaardigden. Op het jaarlijkse Inter Kringen Overleg worden 5 kring vertegenwoordigers gekozen die de belangen van de Kringen in de RvA-vergadering zullen verdedigen.

Deze onafhankelijke en democratische structuur legt een grote verantwoordelijkheid bij de jaarvertegenwoordigers. De focus ligt op sterke betrokkenheid van deze jaarvertegenwoordigers, die moet resulteren in een actief en sterk netwerk dat zowel voor de oud-studenten zelf, de NA VCV, als voor de toekomst van Nyenrode Business Universiteit van groot belang is.

De RvA komt tenminste twee maal per jaar samen op Nyenrode om het beleid van het Hoofdbestuur van de NA VCV te controleren, de begroting goed te keuren, advies te geven en de toekomst van de Alumni Vereniging en Nyenrode Business Universiteit in dialoog te bespreken. De vergadering van de RvA wordt voorgezeten door een uit zijn midden gekozen RvA-bestuur, dat momenteel bestaat uit:

Voorzitter
Jan de Graaf (19740018)
jdgintl@gmail.com

Vice – voorzitter
Alexandra Pauw-Bruun(20000014)
azh.bruun@gmail.com

Secretaris
Thomas Stoter (20050519)
stotert@gmail.com